Jak pokračuje náš farmářský kroužek?

Jak pokračuje náš farmářský kroužek?

Farmářský kroužek je určen pro děti s poruchou autistického spektra a jejich sourozence. Děkujeme všem našim sponzorům za jejich podporu tohoto jedinečného projektu. Máme skvělý pocit, že se dětem kroužek velmi líbí a s radostí se zapojují do všech aktivit. Prakticky dělají něco pro druhé, což je nádherné. Myslíme si, že právě takovéto zkušenosti jim chyběly – starat se o své zvířecí kamarády a mít kolem sebe přátele a klidné prostředí. Zpočátku bylo těžké naučit je, že návštěva statku není jen o ježdění na koni, ale podařilo se nám to! Díky všem jednotlivcům a firmám za jejich podporu.