Výživové poradenství E.L.A. Gabriela Miková

E.L.A.’s Nutritional consulting for ASD

Příběh o našem boji s autismem.

Dobrý den,

jmenuji se Gabriela Miková a jsem především máma dvou dětí s poruchami autistického spektra, Aničky a Matýska. Postižení mých dětí  a neochota smířit se s faktem, že pro své děti nemohu nic udělat a postižení je trvalé, se mi staly nejdříve noční můrou, pak hnacím motorem, posléze koníčkem a nyní prací.

Léta jsem pobývala v zahraničí, kde se mi narodily obě děti. Léčba a intenzivní terapie probíhaly v USA, kde propojenost služeb o osoby se ZP, jako je PAS funguje již několik generací. Autismus a vše kolem něj,  je především celosvětově problém politický. Jedná se o jedno z nejtěžších ZP a léčba, péče, od vzdělávání až po stacionáře o takto postižené osoby je nesmírně náročná finančně, psychicky, časově atd.

Gabriela Miková

Tyto procesy, počínaje od finančního zatížení přes návaly entuziasmu (upínání se na jeden přístup, který spasí mé děti až po syndrom vyhoření, kde jsem vše chtěla vzdát), jsou mi důvěrně známy. Způsobů, jak ulevit a zkvalitnit život těmto osobám, tudíž i celé rodině je několik. Důležité je tyto přístupy propojit. Nikterak se nevypírají.

V zahraničí jsem se účastnila mnoha seminářů, přednášek a  konferencí. Jezdili jsme s dětmi za odborníky přes Biochemii, prodělali jsme několik přístupů. Děti byly přihlášeny do několika výzkumů a studií.

Dále jsem se vzdělávala v roce 2010 na Temple University College of Education, Institute on Disabilities v Pensylvánii v USA. C2P2-EI  Partners in policymaking EARLY INTERVENTION za účelem advokacie speciálních vzdělávacích potřeb pro své děti. Následně jsem působila v lokální komunitě  jako dobrovolník a pomáhala jsem rodičům hájit práva svých dětí se spec. potřebami a uplatňovat  FAPE ( Free and appropriate public education). Touto problematikou se profesionálně po návratu do České Republiky nezabývám. Cítím, ale nutnost vyzdvihnout důležitost VČASNÉ RANÉ PÉČE!

V současnosti sídlím na Ostravsku, mám zde Výživovou poradnu a multifunkční místnost, kde nabízím své služby. Mým cílem je informovat a naučit rodiče dětí s PAS, jak spouštěče, které se následně projevují jako poruchy autistického spektra, pokud možno, co nejvíce eliminovat z hlediska změny životního stylu a změny stravovacích návyků. Poradenství probíhá převážně  individuálně, kdy je vše nastaveno podle potřeb dané osoby, dítěte a nebo formou přednášek, osvěty a besed. Podrobnější informace najdete na našich stránkách. Dovolte mi všem, kteří pečují o takto „jinak nadané“ osoby vyjádřit respekt a úctu.

ELAlogo_www

Výživové poradenství E.L.A.
Gabriela Miková E.L.A.’s Nutritional consulting for ASD
email: ELAconsulting@email.cz
www.elaconsulting.cz