Rodinné a komunitní centrum Chaloupka

Naše organizace nabízí:

sociální pomoc, klub náhradních rodičů, poradenství k náhradní rodinné péči, MONTESSORI PEDAGOGICKÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ, CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ A POVÍDÁNÍ S DULOU, poradentství, cvičení pro maminky s dětmi, pohybové aktivity pro předškoláky, aerobik s rénátou, relax v chaloupce, angličtina.

Dále také:

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ A TANEČNÍ VÝCHOVA, BABY ENGLISH, KULTURNĚ JAZYKOVÉ OKÉNKO – LEKCE ČESKÉHO JAZYKA, my všichni spolu aj.

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka je organizace, která byla založena za účelem:

  • posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti
  • podpory právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny
  • podpory zdravého života ve zdravém prostředí
  • podpory slaďování rodinného a pracovního života
  • podpory multikulturního prostředí
  • rozvoje sociální práce a komunitní zapojení do aktivit veřejného života rodin v Moravskoslezském kraji

    Chaloupka