Adventor o.s.

Společnost FOR HELP s.r.o. spolupracovala se sdružením Adventor o. s.. Věříme, že s finanční pomocí spolek Adventor pomohl mnoho autistům z celé České republiky, tak jak už to báječně dělal a v budoucnosti bude dělat. Jejich projekty – nadace jsou opravdu velmi vydařené a trefné. Přejeme jim mnoho štěstí.

adventor

Záměrem Adventoru je vyvíjet všestrannou podpůrnou činnost v zájmu autistické komunity, především:

  • poskytování či zprostředkování terapeutické péče pro malé i velké autisty
  • poskytování či zprostředkování poradenské péče pro malé i velké autisty i pro pečovatele (rodiče, pedagogy, psychology)
  • ochrana práv autistů a pečovatelů, poradenství v životních situacích, kdy by mohla jejich práva být krácena, zejména pokud jde o právo na vzdělání, výchovu, pracovní a společenské uplatnění či obhajobu občanských a lidských práv
  • spolupráce na přípravě podkladů pro legislativní změny v sociálně zdravotnické péči
  • metodická podpora léčebných, vzdělávacích a výchovných procesů
  • poradenství a podpora při uplatnění autistů na trhu vzdělání a práce, vytváření prostoru pro pracovní uplatnění
  • poskytování či zprostředkování odlehčovacích a asistenčních služeb
  • poskytování informací o problematice, jak pro komunitu, tak pro ostatní, organizování osvětové činnosti, seminářů a kurzů
  • podpora komunitních a volnočasových aktivit (klubové prostory, setkávání, akce) pro autisty