Ozdravný pobyt 2016

Ozdravný pobyt pro rodiny dětí s PAS-Mazlení s koníkem v Beskydech 

Máme za sebou třetí Ozdravný pobyt pro rodiny, pečující o dítě s poruchou autistického spektra – Mazlení s koníkem v Beskydech.
Letos jsme se, mimo programu pro děti, zaměřili také na odpočinek a relax rodičů, aby si odpočali od každodenních bojů s okolním světem.
Děti měly krásný a bohatý program, který byl připraven přímo pro jejich nejoblíbenější aktivity  – koně a bazén. Každé dítě mělo po celou dobu pobytu svého osobního asistenta a na konci pobytu, u táboráku, měly děti poprvé i muzicírování 🙂 pod vedením Radka Schwarze. Bubnovali jsme na bubínky, snažili se vyloudit zvuky na didgeridoo, byl to krásný večer. Nikdo z nás netušil, jak velký ohlas tenhle počin bude mít 🙂 . Vše máme zaznamenáno na fotkách a videích na facebooku a pár ukázkových fotek zde na webových stránkách.
Pro rodiče byl připraven program, kde jsme se snažili uvolnit jejich tělo, jak masážémi, wellnessem, tak i parní chýší vybudovanou v přírodě. Po uklidnění tělíčka jsme se snažili pootevřít jejich nitro s psycholožkou Petrou Sperlingovou a autoarteterapeutkou Gabkou Hanákovou. Vše bylo završeno kolektivními aktivitami, kde se rodiče krásně bavili a vyměňovali si názory ohledně péče dětí s PAS.

Měli jsme radost ze spokojenosti dětí i jejich rodičů a těší nás pozitivní ohlasy na celý pobyt.

Poděkování od maminky Julinky.

Chtěla bych velmi poděkovat za Terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi, které trpí poruchou autistického spektra. Pobyt byl výborně připravený, rodiče si odpočinuli, načerpali novou sílu a i elán zvládat složité životní situace s dětmi, které nás velmi obohacují, ale také vyčerpávají… a i sourozenci dětí s PAS si zase užili krásnou horskou přírodu, jízdu na koních, přátelství, ale i služby, které areál nabízel – bazén, lanové centrum, lezeckou stěnu, večerní opékání buřtíků s muzikoterapií aj., ale hlavně výbornou péči asistentů, kteří se o ně s láskou starali. Za to jim také patří velký dík. My rodiče jsme se vzájemně poznali, řešili společné životní téma, v mnoha věcech si poradili, obohatili se navzájem a též lépe poznali a navázali třeba budoucí přátelství. Velké díky patří též paní psycholožce, terapeutce a ostatním, kteří tuto náročnou akci připravili s největší péčí. A největší dík patří paní Mirce Biegunové, která svým přístupem, srdíčkem a hlavně pocitem, že to dělá s láskou k nám, nás potěšila, že „na tu náročnou životní pouť“ nejsme sami a že na nás taky někdo myslí a jen neodsuzuje, že máme „nevychované“ děti. Má to smysl… Ještě jednou díky 🙂 .

Program pobytu

Program rodiče:

28.9.

15,30 – 17,30 – seznamovací večírek s psycholožkou Petrou Sperligovou

19,30 –  21,00 – wellness, masáže 2 osoby – relaxace a arteterapie

29.9.

9,00 – 11,30 – horský golf

19,30 – 21,00 –  wellness, masáže 2 osoby, pro tatínky saunování po staru s Radkem, pro maminky relaxace a arteterapie

30.9.

09,00 – 11,30 – lukostřelba

19,30 – 21,00 – masáže 2 osoby, táborák s hudbou

Program děti:

28.9.

15,30 – 17,30 – vodní hry

19,30 – 21,00 –   tělocvična – horolezecká stěna

29.9.

9,00 – 11,30 – skupina A – Mazlení s koníkem

skupina B  – bazén

14,30 – 17,30 – s rodinou na opičí dráze

19,30 – 21,00 – bazén

30.9.

9,00 – 11,30 – skupina B – Mazlení s koníkem

skupina A  – bazén

14,30 – 17,30 – tichá procházka ke studánce – hra pro celou rodinu

19,30 -21,00 –  táborák s hudbou

1.10.

9,00 – 11,30 – všichni na bazén

15,30 – 16,30 – rozloučení

Jednorožec

TERAPEUTICKÝ a OZDRAVNÝ POBYT pro děti s poruchou autistického spektra /PAS/ s účastí rodiny – 28. 9.- 1. 10. 2016 v Beskydech – III.ročník

Charakteristika pobytu: komplexní pobytový program zaměřený na aktuální potřeby rozvoje dětí s poruchou autistického spektra a obtíže provázející jejich rodiče a sourozence.

Program vedou odborníci za pomoci osobních asistentů.

Ubytování a stravování zajišťuje ubytovací zařízení, dopravu si každý zajišťuje individuálně na vlastní náklady.

Pro koho je určen: rodinám dětí s poruchou autistického spektra s bydlištěm v Moravskoslezském kraji.

Rámcový program pobytu: dopolední blok je věnován rozvojovým aktivitám dětí s PAS, především nácvikům dovedností pracovního chování, sociálně komunikačních dovedností dle aktuální vývojové úrovně dítěte. Odpoledne jsou pro děti připraveny interaktivní hry a pro rodiče jsou připraveny rodičovské skupiny, na kterých mají možnost vyměnit si své zkušenosti či získat nové podněty. Každý rodič bude mít na závěr možnost individuálních konzultací s přítomnými odborníky. V době, kdy se rodiče účastní vlastního programu bez dětí, je péče o děti zajištěna asistenty.

Informace a fotodokumentace z předchozích pobytů – viz www.forhelp.cz nebo Facebook.

 

Zpracovala :

Miroslava Biegunová

Jednorožec

Terapeutický a ozdravný pobyt pro rodiny pečující o děti s poruchou autistického spektra Beskydy 2016, 28. 9. – 1. 10. 2016

Program pobytu:

dne 28. 9. 2016  – pobyt začíná obědem ve 12.00 hod.

14.00 – 15.00       seznámení rodin s pobytem a vzájemné představení rodin

15.30 – 17.30       hry a soutěže pro děti s podporou odborných asistentů

15.30 – 17.30     seminář pro rodiče s psychologem, konzultace problému při výchově dítěte s PAS

18.00 – 19.00    večeře

19.30 – 21.00    pokračování semináře pro rodiče, děti jsou v pěči odborných asistentů                                                                                                

dne 29.9. 2016

7.30 – 8.30         snídaně

9.00 – 11.30       vyjížďky na koních, rehabilitace v bazénu

12.00 – 14.00     oběd a odpočinek

14.30 – 17.30     hry a soutěže pro celé rodiny

18.00 – 19.00   večeře

19.30 – 21.00   arteterapie pro rodiče

dne 30.9. 2016

7.30 – 8.30         snídaně

9.00 – 11.30       vyjížďky na koních, rehabilitace v bazénu

12.00 – 14.00    oběd a odpočinek

14.30 – 17.30     hry a soutěže pro celé rodiny

18.00 – 19.00    večeře

19.30 – 21.30    společný táborák

dne 1.10.2016

7.30 – 8.30        snídaně

9.00 – 11.30      vyjížďky na koních, rehabilitace v bazénu

12.00 – 14.00   oběd a odpočinek

14.30 – 15.00    svačina

15.30 – 16.30    zhodnocení pobytu rodinami a ukončení pobytu

Jednorožec

TERAPEUTICKÝ a OZDRAVNÝ POBYT pro děti s poruchou autistického spektra /PAS/ s účastí rodiny  28. 9.- 1. 10. 2016 v Beskydech – III.ročník

Charakteristika pobytu: komplexní pobytový program zaměřený na aktuální potřeby rozvoje dětí s poruchou autistického spektra a obtíže provázející jejich rodiče a sourozence.

Program vedou odborníci za pomoci osobních asistentů.

Ubytování a stravování zajišťuje ubytovací zařízení, dopravu si každý zajišťuje individuálně na vlastní náklady.

Pro koho je určen: rodinám dětí s poruchou autistického spektra s bydlištěm v Moravskoslezském kraji.

Pobytu se účastní také sourozenci/sourozenci bez PAS, náklady na pobyt hradí rodiče dle platného ceníku ubytovacího zařízení/.

Rámcový program pobytu: dopolední blok je věnován rozvojovým aktivitám dětí s PAS, především nácvikům dovedností pracovního chování, sociálně komunikačních dovedností dle aktuální vývojové úrovně dítěte. Odpoledne jsou pro děti připraveny interaktivní hry a pro rodiče jsou připraveny rodičovské skupiny, na kterých mají možnost vyměnit si své zkušenosti či získat nové podněty. Každý rodič bude mít na závěr možnost individuálních konzultací s přítomnými odborníky. V době kdy se rodiče účastní vlastního programu bez dětí, je péče o děti zajištěna asistenty.

Informace a fotodokumentace z předchozích pobytů – viz www.forhelp.cz

 Zpracovala : Miroslava Biegunová