Přednášky – Workshopy

Na našich přednáškách se snažíme informovat, jak odbornou, tak i širokou veřejnost, co je to AUTISMUS. Je to velmi důležitá činnost pro naší společnost. Workshopy jsou většinou pro rodiče a asistenty, kteří potřebují pomoct s komunikací dítěte s PAS.

Pořádané akce:

Workshop 2017

leták_workshop_2017

Certifikovaný GAPS praktik a výživový poradce Gabriela Miková nabídla rozhovory o autismu a výživě.

Zde máme k dispozici tři díly:

 

Přednáška Prof. RNDr. Anny Strunecké DrSc.

Přednáška Prof. RNDr. Anny Strunecké DrSc. dopadla nad naše očekávání. Každé místo v sále bylo obsazeno a publikum mlčky poslouchalo každé slovíčko vyřčené paní profesorkou. Přednáška byla plná informací a velmi překvapivých údajů. Myslím, že jsme si odnesli spoustu užitečných rad. Určitě je zajímavé si přečíst knihy, názory a poznatky této moudré ženy.

Přednáška MUDr. Ludmily Elekové: Očkování, poruchy imunity a nervového vývoje u dětí

V sobotu 25. 4. 2015, v Ostravě se konala přednáška MUDr. Elekové. Paní MUDr. Eleková nás doslova uchvátila spoustou informací o očkování a imunitě. Jako host se přednášky zúčastnila Gabriela Miková (výživové poradenství E.L.A.), která nás seznámila a informovala o výživě dětí s poruchou autistického spektra. Tato velice zajímavá přednáška oslovila spoustu lidí, kteří se jí zúčastnili. Celé 3 hodiny jsme byli zaplavováni důležitými, ale zajímavými fakty, které nám p. MUDr. Eleková dokázala srozumitelně objasnit. Přednáška končila besedou.
Velmi pěkně děkujeme p. MUDr. Elekové, že přijala pozvání do Ostravy a věříme, že nebude poslední. Také děkujeme Gabriele Mikové za zprostředkování této báječné přednášky.

Miroslava Biegunová

Týden autismu v Ostravě

autismus A4

autismus A42

Ve dnech od 30.3. – 1.4. 2015 proběhl v rámci Týdne autismu v Ostravě workshop a přednáška s Mgr. Zuzanou Maštenovou, BCBA.

Mgr. Maštenová seznámila rodiče a odborníky s Aplikovanou behaviorální analýzou, která je v současné době nejvýraznějším nástrojem a pomocníkem při práci s dítětem s poruchou autistického spektra. Aplikovaná behaviorální analýza je vědecká metoda, která používá nástroje napomáhající redukovat nevyhovující chování dětí s PAS a nahradit je vhodným chováním. Taky se ABA zaměřuje na metody efektivního učení dětí s PAS. Úspěchy, o nichž Mgr. Maštenová hovořila, rodiče i odborníky zaujaly natolik, že projevili zájem s touto metodou u dětí pracovat. Rodiče si některé postupy a nácviky vyzkoušeli sami na sobě, což je jistě velmi přínosné. Věříme, že tato celosvětově uznávaná metoda pomůže dětem i rodinám zvládat každodenní náročné situace, v nichž se rodina ocitá.

Z dalších přednášejících byl Michal Roškaňuk z o.s.Adventor. Svou přednášku zaměřil na problematiku ,,Jak postupovat při setkání s autistou, u něhož dojde ke koliznímu chování“. Pro mnoho lidí je těžké obejít ležící dítě na chodníku, aniž by projevil svůj názor a to né zrovna líbivý. P.Roškaňuk poradil pár návodů, jak se této situaci přizpůsobit.

Dalším ze zajímavých hostů byla paní Mgr. Dagmar Mazáková, ředitelka SZŠ pro žáky s více vadami, která má s žáky s autismem velké zkušenosti. Prostřednictvím videa nás seznámila s tím, jak pracuje ve své škole.
Paní Gabriela Miková (Výživové poradenství E.L.A) všem přítomným jednoduše a srozumitelně vysvětlila, proč a jak u dětí s PAS změnit stravu. Po celou dobu přednášek v knihovně měli lidé možnost se podívat a vyzkoušet strukturované úlohy projektu ,,Učíme se rádi“.

Iniciátorka Týden autismu v Ostravě Petra Doleželová přispěla ve svých přednáškách o ABA konkrétními postupy zvládání problémového chování.
Jsme rádi, že naše finanční i morální podpora projektu Týden autismu v Ostravě pomohla především dětem s PAS a jejich rodinám. Těšil nás zájem veřejnosti.

Všem děkujeme!

Také děkujeme za spolupráci Knihovně města Ostravy.

Přednáška Michala Roškaňuka

Kdy – 26.11.2014, začátek v 17.hod.

Kde – v Kulturním domě Akord, Ostrava-Zábřeh, učebna č.3

Téma – Autismus jako fenomén

Autismus představuje velmi různorodé spektrum potíží, jak subjektivních pro danou osobu, tak potíží obecných pro okolní společnost, která není na dramatický nárůst počtu případů, jaký v poslední době zažíváme, připravena. Ale autismus je pro autistu také soubor specifických vlastností, z nichž některé jsou brány jako poruchy spíše pro odklon od většinového jednání, než proto, že by byly vysloveně závadné. Přednáška se zamýšlí nad jednotlivými aspekty poruch autistického spektra po všech stránkách (včetně praktických témat jako je například komunikace s autistou s přihlédnutím k případné mentální retardaci), ať už jde o zorný úhel rodičů a příbuzných nebo profesionálů se zvláštním přihlédnutím k situacím typickým u odborníků ošetřovatelské, zdravotní a sociální péče.

Přednáška Gabriely Jarolim – Výživové poradenství E.L.A.

Kdy – 17. dubna 2014, od 17.- 19.hod.

Kde – v budově Dům Kultury AKORD, učebna č. 1, na ulici Náměstí SNP V Ostravě.

Téma – Co obnáší intervence boje s autismem?

Jak to dělají v zahraničí a jak se tato problematika řeší u nás?

Jaké jsou možnosti?

Něco o dietách a terapiích? Které jsou úspěšné, které nikoliv a proč?

Co můžete udělat pro své děti sami a co ponechat odborníkům?

Mohu Vám předat své zkušenosti s vlastními dětmi.

Životní zkušenosti p. Jarolim přivedly až do Kulturního domu Akord, kde se formou diskuze o ně podělila s rodiči. G. Jarolim má dvě autistické děti a nechtěla se smířit se systémem a názory, že s autismem se nedá nic dělat. A dala se do studií a na co přišla? Je třeba používat selský rozum, bojovat a nedat se! Dokázala své děti dovést do stavu, který jim umožnil žít život ve společnosti. A jak? Spojila více faktorů a udělala pro své děti prostředí, které jim vyhovuje, jak skrze terapeutů, lékařů a zdravého stravování. Přišla na to, které potraviny jsou pro její děti vhodné a které je přivádějí do stavu „úzkosti“. No mohla bych tady psát ještě spoustu dalších věcí, ale asi to nechám na p. Jarolim při příští diskuzi v Kulturním domě Akord.

Přednáška Michala Roškaňuka

Kdy – 27.3.2014 v 17h.

Místo konání – Ostrava – Zábřeh, ul.Kpt. Vajdy 2656/1a

Téma přednášky – AUTISMUS ZBLÍZKA.

Přednáška Michala Roškaňuka byla opět úžasná. Přednášky terapeuta Michala Roškaňuka jsou pro nás všechny opravdu velkým přínosem. Už proto, že sám má Aspergerův syndrom, tak vidí autisty z druhé strany. Dokáže nám pomoci nahlédnout do světa autisty a pomáhá nám pochopit svět z jejich strany. Dokáže opravdu fundovaně vyprávět o autismu. Jeho přednášky nejsou, jen pouhým, strohým shrnutím faktů, ale jsou formou úžasných vyprávění, zajímavých informací a užitečných rad. Michal Roškaňuk zná spoustu návodů, jak pracovat s autisty i jak je rozvíjet.

Pane Michale Roškaňuku velmi Vám děkujeme!

Přednáška Michala Roškaňuka

Kdy – 13.1.2014 od 17h.

Kde – v kulturním domě Akord, Ostrava-Zábřeh

Dlouho očekávaná přednáška terapeuta p.Roškaňuka nás nezklamala, byla plná informací a odhalení života s autisty. Bylo zajímavé pozorovat tuto osobnost při přednášení, jelikož se nám svěřil, že během přednášky si spočítal geometrické tvary na protější stěně a přesto dokázal udržet koncentraci na téma přednášky. Tak trochu geniální! Tato přednáška nám dala odpovědi na mnoho otázek a hlavně nám ukázal, jak komunikovat s autistou. Některé poznatky byli pro nás překvapením. Taková malá ukázka – Dotaz byl, jak komunikovat s hyperaktivním autistou v rámci kroužku Mazlení s koníkem. Jednalo se nám hlavně o jeho bezpečnost. Nastínili jsme p.Roškaňukovi situaci i to, že rodiče byli poučení o bezpečnosti. P.Roškaňuk ihned reagoval, proč byli ponaučeni o bezpečnosti rodiče nikoliv autistické dítě. Je nesmírně důležité komunikovat, jak s dítětem, tak i s rodičem. Nevím, že nás to nenapadlo 🙂 Děkujeme p.Roškaňuku.

 

Napsat komentář