Jak idzie nasz klub farmy?

Jak idzie nasz klub farmy?

Klub Farmy jest przeznaczony dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzeństwa. Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom za wsparcie tego wyjątkowego projektu. Mamy świetne wrażenie, że dzieci lubią kółko i chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach. Praktycznie robią coś dla innych, co jest wspaniałe. Uważamy, że jest to rodzaj doświadczenia, którego im brakowało – opieka nad zwierzęcymi przyjaciółmi oraz posiadanie przyjaciół i spokojnego otoczenia wokół siebie. Na początku trudno było ich nauczyć, że wizyta na farmie to nie tylko jazda konna, ale udało się! Dziękujemy wszystkim osobom i firmom za wsparcie.