Ozdravný pobyt 2015

Pobytová akce Mazlení s koníkem – 31.5. – 3. 6. 2015,  Ostravice, Beskydy

Na Ostravici, v penzionu Sluníčko a Měsíček, se již podruhé na pozvání FOR HELP setkalo

12 rodin s autistickými dětmi a jejich sourozenci.

Program pobytu byl náročný a s odstupem několika dnů, kdy píšeme tyto řádky, můžeme říct, že i úspěšný.

Námi připravený program umožnil, aby nejen děti prožily zajímavé a nové věci, ale aby si i rodiče mohli odpočinout.

V době, kdy rodiče byli na přednáškách o vývoji dítěte s PAS a seznámili se s poznatky o výživě dětí s PAS nebo relaxovali na workshopu arteterapie, probíhal program pro děti. Program byl pestrý a zábavný a připraven tak, aby děti s PAS si odnesly mnoho nových poznatků, zážitků.

Tým odborných asistentek a lektorů vytvořil pro rodiny skvělou atmosféru, pohodu a klid.

Každé dítě mělo svého asistenta. Odbornost a kvalitu jejich práce supervizoval terapeut a hlavní asistent.

Nejdůležitější akce, zařazená do pobytu, bylo „Mazlení s koníkem“ a tato aktivita se opravdu mimořádně vydařilo.

Farma Muchovice nám zapůjčila koníky a také je na vyjížďku s dětmi řádně odborně připravila.

Děti vyjely na koních,  projížďka byla bezpečná, prošli jsme se krásným lesem kolem potoka a to vše absolvovaly děti s PAS  pod dohledem a s pomocí odborných asistentů.

Překrásná beskydská příroda a atmosféra „ Mazlení s koníkem“ naladila všechny do konejšivé a klidné nálady.

Součástí programu bylo také hledání pokladu, hry a maskami, navštívili jsme a užili si bazénu, opékali jsme buřty, setkávali se a poznávali se.

Každá z aktivit se nesla v duchu přátelské a veselé soudržnosti, což je pro děti i jejich rodiny nesmírně důležité.

V letošním roce jsme požádali rodiče o zhodnocení pobytové  akce a jsme rádi, že jejich reakce byly velmi příznivé. Děkujeme rodičům za jejich odpovědi, jsou pro nás cenným vodítkem, jak akci udělat příště a ještě lépe.

Drazí sponzoři, drazí přátelé, díky Vám mohly děti i rodiny prožít tento nádherný pobyt. Změna prostředí, nová setkání,  blízký vztah, který děti zažily s koníky, to vše umožnilo dětem naučit se nové dovednosti – vést koníka, držet uzdu, opékat buřty, hrát hry.

Jménem FOR HELP děkujeme také našim asistentům – Denise Pánkové, Veronice Biegunové, Viktorii Biegunové, Dominice Bálkové, Nikol Nabělkové, Lucii Lazarové, Markétě Vnenkové, Patricii Procházkové, Katce Pastošové, Aleně Federové, Lucii Slivkové, Markovi Sekrosovi, Filipovi Konečnému, Daniele Pijáčkové.

Týmu FOR HELP – Heleně Stolárikové, Radmile Kotterbové, Adélce Schofferové.

Občanskému sdružení Adventor – terapeutovi Michalovi Roškaňukovi a Olince Černohorské.

Lektorům – arteterapeutce Gabce Hanákové, výživové poradkyni Gabce Mikové , lektorce ABA Petře Doleželové, Světlance Marcelové za dýchací techniky, jogu a relaxaci a v neposlední řadě Zuzance Schmidové, skvělé masérce.

Druhý ročník Mazlení s koníkem 31. 5. 2015 – 3. 6. 2015

Pobytové Mazlení s koníkem

Zveme vás na pobytové Mazlení s koníkem do krásného penzionu Sluníčko v Beskydech. Přijďte si odpočinout, pomazlit s koníky a poslechnout si přednášky, týkající se autismu.

Kdy – 31. 5. – 3. 6. 2015

Kde – Penzion Sluníčko v Beskydech, Ostravice 1279, 739 14 Ostravice

Program

31. 5. – příjezd ve 13:00,  seznámení s programem

pro děti: Naučíme se dýchat se spec. pedagogem p. Marcolová

pro rodiče: Masáže lávovými kameny

večerní posezení u táboráku

1. 6. 9:30 – 11:00 pobyt v bazénu, Mazlení s koníkem

14:00 – 16:00 program pro děti, společenské hry pro děti s PAS

přednáška ABA – Petra Doleželová a Gabriela Miková

17:00 – 19:00 beseda – Michal Roškaňuk

2. 6. 9:30 – 11:00 pobyt v bazénu, Mazlení s koníkem

14:00 – 16:00 Arteterapie s Gabkou Hanákovou

17:00 – 20:00 beseda – Michal Roškaňuk

3. 6. 9:00 – 11:00 ukončení pobytovky

Co sebou?

Pro Mazlení s koníkem – přiléhavé oblečení a pevnou obuv, jezdeckou helmu (cyklistickou), plavky, teplé oblečení.

Kapacita pro masáž je max. 5 osob. Sebou jeden velký ručník a 4 malé.

K táboření si, prosím, přibalte své špekáčky, nebo co máte rádi. Tácky, hořčice, kečup, chleba pro vás zajistíme. Obědy a večeře nehradí společnost For Help.

Vstupné na pobytové Mazlení s koníkem je pro rodinu 500,- Kč. Kapacita je již naplněna, ale můžete se zúčastnit všech přednášek a besed, které jsou přístupné veřejnosti zdarma. Z organizačních důvodů je však třeba se na přednášky přihlásit u paní Mirky Biegunové, e-mail: m.biegunova@forhelp1.cz

Při pobytovce budou připravení asistenti pro děti s PAS (poruchy autistického spektra).