Poděkování

Poděkování

Chtěly bychom moc poděkovat společnosti FOR HELP, která nám moc pomáhá. Taky touto cestou chceme moc poděkovat všem, kteří Tomáškovi poslali finanční dar na jeho transparentní účet. Díky Vám Tomášek mohl opět v říjnu podstoupit další léčbu KLIM-THERAPY. Léčba byla financována z poloviny, ze sběru plastových víček a z druhé poloviny finančních darů dárců. Všem moc děkujeme a vaší pomoci si moc vážíme. Tomášek začíná nabývat větší stability, ale cesta je stále dlouhá.

Děkujeme.

Radka Berková s Tomáškem