Poděkování Kamikava

Poděkování Kamikava

Velmi děkujeme společnosti KAMIKAVA za podporu dětí s poruchou austistického spektra.

Z každé objednávky, kterou KAMIKAVA uskuteční, zasílá 2 Kč spolku For Help – Autismus, z.s.  Získané prostředky budou použity pro děti s autismem na ozdravný a rehabilitační pobyt u moře v Bulharsku 2017.                                                                                                                  Děkujeme všem, kdo tuto akci podpoří i prostřednictvím daru na účet spolku – 2100819530/2010, variabilní symbol 002.

?????????????