II. Ročník jarního úklidu

II. Ročník jarního úklidu

Vážení přátelé!
Už pár dní přemýšlíme o tom co napsat. Jsme plní emocí a dojmů a cítíme pocit blaženosti a velké spokojenosti. Pozorovali jsme tatínky dětí s poruchou autistického spektra jak staví dřevěné ohrady pro koně a jejich družky jim nosí pití. Ženy sadily levandule, společně s dětmi sbíraly koňské bobky ve výbězích a mnoho dalšího. Atmosféra byla velmi příjemná a klidná. Po práci jsme si dali výborný oběd a sdělovali si dojmy. V odpoledních hodinách jsme zasedli do naši vzdělávací místnosti a promítli si fotky za posledních 10 let působení For help. Z celého srdce děkujeme Nadaci ČEZ za to, že nám poskytla prostředky k uskutečnění této akce. Moc děkujeme všem asistentům, rodičům, dětem a přátelům, za to, že jste s námi strávili krásnou sobotu!