Benefiční pochod pro zdraví 2018

Benefiční pochod pro zdraví 2018

Benefiční pochod pro zdraví 2018
OPĚT NÁM TO VYŠLO. Krásné počasí a skvělá nálada provázeli všechny účastníky pochodu za zdravím. Naše nová památní kniha, kterou jsme letos založili, je plná krásných obrázků od dětí. Obrázky malovali u zastávky rybníku Štěpán. Do cíle dorazili všichni, nezaznamenali jsme žádné puchýře. Na Loděnici nás čekalo občerstvení, bohatá tombola, vystoupení pěveckého sboru a na konec jsme společně vypustili afirmační balonky plného zdraví. Krásné odpoledne jsme si prodloužili opékáním buřtů u ohně. Perfektní zázemí pro nás připravila Loděnice Děhylov a Třebovický mlýn, za což jim velice děkujeme. Děkujeme podpoře ze strany médií. Děkujeme sponzorům DETOA s.r.o., Třebovický mlýn, Loděnice, Providentu, Janu Stolarikovi, FOR HELP s.r.o., Rodinné centrum Chaloupka, rodině Hruškových. Děkujeme dobrovolníkům – rodině Fucekových, rodině Hrdých, rodině Stolarikových, Adamu Mrkvičkovi, Verunce a Viktorii Biegunových. BEZ VÁS BY TO NEŠLO!