Terapeutický kemp pro děti s PAS a jejich sourozence

Terapeutický kemp pro děti s PAS a jejich sourozence

Drazí přátelé,

For Help – Autismus z.s. připravuje nový terapeutický projekt pro 6 rodin zaměřený na rozvíjení komunikace prostřednictvím tvoření a hry.

Terapeutický kemp se uskuteční ve dnech 6.7. – 10.7. a 13.7. – 17.7. 2020, pro děti s PAS a jejich sourozence poskytneme celodenní program, jehož součástí bude kromě hipoterapie také individuální arteterapie a dramaterapie. Na individuální terapie s dětmi pak v průběhu následujících měsíců naváže 8 – 10 dalších setkání, z nichž část bude určena společné tvořivé komunikaci dítěte s rodičem.

Navazující terapie budou probíhat 2 – 4 x do měsíce vždy ve středu, celkově tak každá z šesti rodin bude absolvovat 20 terapeutických setkání (zhruba polovinu během červencového programu a zhruba polovinu po něm do konce listopadu). Záleží na konkrétních potřebách rodin a jejich členů, kolik z těchto setkání využijí děti s PAS, kolik případně jejich sourozenci či rodiče a kolik setkání se bude věnovat vzájemné komunikaci rodičů s dětmi.

Cílem terapeutických setkání je poskytnout jednotlivým členům rodin dětí s PAS prostor a čas pro sebe, ve kterém budou moci tvořivě nahlédnout svá témata, a také se uvolnit a odpočinout si prostřednictvím hry a tvorby. Poté se mohou členové rodin setkat společně a prostřednictvím volných her, pohybu a výtvarného tvoření nacházet nové možnosti komunikace a blízkosti. Nejedná se o poradenství, verbální terapii či diagnostiku a interpretaci, ale o hravé a tvořivé cesty sebepoznání a seberozvoje.

Dramaterapie a arteterapie bude smluvně ošetřené a za symbolický příspěvek 1000,- Kč za celý program.
Týdenní pobyt pro jednu osobu za 2000,- Kč.

Ostatní náklady hradí spolek For Help – Autismus z.s. a z dotací Moravskoslezského kraje.

Zájemci se mohou přihlásit Mirce Biegunové do 5.5. na mail m.biegunova@forhelp1.cz, následně se vám ozveme.
Během května a června se uskuteční setkání vybraných rodin s dramaterapeutkou a arteterapeutkou
MgA. Kateřinou Fojtíkovou (www.vesvemzivlu.cz), kde se zájemci mohou seznámit s metodou a domluvit si terapeutický program na míru.

S pozdravem tým FOR HELP AUTISMUS z.s.