Workshop Makaton

Workshop Makaton

Společnost FOR HELP ve spolupráci s Bc.Vladimírou
Cigánkovou Vás zve na workshop

Praktické setkání s gesty jazykového
programu MAKATON.

Kdy – 22.6.-23.6.2015,
Pondělí 22.6.2015 od 14 hod. – do 18 hod.
Úterý 23.6.2015 od 14 hod. – do 18 hod.

Kde – Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba, 708 00

Obsah – přínos, výhody používání gest v komunikaci s dětmi.                                                                                                                                          —

– co  je to Makaton – slovník pravidel, principy, seznámení se s vybranými gesty jazykového programu Makaton.
– nácvik konkrétních gest formou praktických cvičení, stěžejní část workshopu.
– jak začít – postupné kroky k začlenění manuálních znaků do každodenní komunikace.
– výměna zkušeností, vzájemná inspirace, odkazy a zdroje.

Lektoři – Mgr. Bohdana Herzánová – speciální pedagog, konzultant v oblasti AAK v zařízeních sociálních služeb a lektor AAK.
– Mgr. Lenka Gwóźdźová – speciální pedagog SPC Kpt.Vajdy, Ostrava-Zábřeh pro děti s PAS, konzultant a lektor v oblasti AAK.

Je možnost zařídit hlídání dětí při obou dnech workshopu.

Vstupné 100,-