Týden autismu v Ostravě

Týden autismu v Ostravě

Ve dnech od 30.3. – 1.4. proběhl v rámci Týdne autismu v Ostravě workshop a přednáška s Mgr. Zuzanou Maštenovou, BCBA.

Mgr. Maštenová seznámila rodiče a odborníky s Aplikovanou behaviorální analýzou, která je v současné době nejvýraznějším nástrojem a pomocníkem při práci s dítětem s poruchou autistického spektra. Aplikovaná behaviorální analýza je vědecká metoda, která používá nástroje napomáhající redukovat nevyhovující chování dětí s PAS a nahradit je vhodným chováním. Taky se ABA zaměřuje na metody efektivního učení dětí s PAS. Úspěchy, o nichž Mgr. Maštenová hovořila, rodiče i odborníky zaujaly natolik, že projevili zájem s touto metodou u dětí pracovat. Rodiče si některé postupy a nácviky vyzkoušeli sami na sobě, což je jistě velmi přínosné. Věříme, že tato celosvětově uznávaná metoda pomůže dětem i rodinám zvládat každodenní náročné situace, v nichž se rodina ocitá.

Z dalších přednášejících byl Michal Roškaňuk z o.s.Adventor. Svou přednášku zaměřil na problematiku ,,Jak postupovat při setkání s autistou, u něhož dojde ke koliznímu chování“. Pro mnoho lidí je těžké obejít ležící dítě na chodníku, aniž by projevil svůj názor a to né zrovna líbivý. P.Roškaňuk poradil pár návodů, jak se této situaci přizpůsobit.

Dalším ze zajímavých hostů byla paní Mgr. Dagmar Mazáková, ředitelka SZŠ pro žáky s více vadami, která má s žáky s autismem velké zkušenosti. Prostřednictvím videa nás seznámila s tím, jak pracuje ve své škole.
Paní Gabriela Miková (Výživové poradenství E.L.A) všem přítomným jednoduše a srozumitelně vysvětlila, proč a jak u dětí s PAS změnit stravu. Po celou dobu přednášek v knihovně měli lidé možnost, se podívat a vyzkoušet strukturované úlohy projektu ,,Učíme se rádi“.

Iniciátorka Týden autismu v Ostravě Petra Doleželová přispěla ve svých přednáškách o ABA konkrétními postupy, zvládání problémového chování.
Jsme rádi, že naše finanční i morální podpora projektu Týden autismu v Ostravě pomohla především dětem s PAS a jejich rodinám. Těšil nás zájem veřejnosti.

Všem děkujeme!

Také děkujeme za spolupráci Knihovně města Ostravy.