Terapeutický a ozdravný pobyt PAS, Beskydy 2016

Terapeutický a ozdravný pobyt PAS, Beskydy 2016

Program pobytu Beskydy 2016

Program rodiče:

28.9.

15,30 – 17,30 – seznamovací večírek s psycholožkou Petrou Sperlingovou

19,30 –  21,00 – wellness, masáže 2 osoby – relaxace a arteterapie

29.9.

9,00 – 11,30 – horský golf

19,30 – 21,00 –  wellness, masáže 2 osoby, pro tatínky saunování po staru s Radkem, pro maminky relaxace a arteterapie

30.9.

09,00 – 11,30 – lukostřelba

19,30 – 21,00 – masáže 2 osoby, táborák s hudbou

 

Program děti:

28.9.

15,30 – 17,30 – vodní hry

19,30 – 21,00 –   tělocvična – horolezecká stěna

29.9.

9,00 – 11,30 – skupina A – Mazlení s koníkem

skupina B  – bazén

14,30 – 17,30 – s rodinou na opičí dráze

19,30 – 21,00 – bazén

30.9.

9,00 – 11,30 – skupina B – Mazlení s koníkem

skupina A  – bazén

14,30 – 17,30 – tichá procházka ke studánce – hra pro celou rodinu

19,30 -21,00 –  táborák s hudbou

1.10.

9,00 – 11,30 – všichni na bazén

15,30 – 16,30 – rozloučení

Jednorožec

 

 

 

 

TERAPEUTICKÝ a OZDRAVNÝ POBYT pro děti s poruchou autistického spektra /PAS/ s účastí rodiny – 28. 9. – 1. 10. 2016 v Beskydech – III.ročník

Charakteristika pobytu: komplexní pobytový program zaměřený na aktuální potřeby rozvoje dětí s poruchou autistického spektra a obtíže provázející jejich rodiče a sourozence.

Program vedou odborníci za pomoci osobních asistentů.

Ubytování a stravování zajišťuje ubytovací zařízení, dopravu si každý zajišťuje individuálně na vlastní náklady.

Pro koho je určen: rodinám dětí s poruchou autistického spektra s bydlištěm v Moravskoslezském kraji.

Rámcový program pobytu: dopolední blok je věnován rozvojovým aktivitám dětí s PAS, především nácvikům dovedností pracovního chování, sociálně komunikačních dovedností dle aktuální vývojové úrovně dítěte. Odpoledne jsou pro děti připraveny interaktivní hry a pro rodiče jsou připraveny rodičovské skupiny, na kterých mají možnost vyměnit si své zkušenosti či získat nové podněty. Každý rodič bude mít na závěr možnost individuálních konzultací s přítomnými odborníky. V době, kdy se rodiče účastní vlastního programu bez dětí, je péče o děti zajištěna asistenty.

Informace a fotodokumentace z předchozích pobytů – viz www.forhelp.cz nebo Facebook.

 

Zpracovala :

Miroslava Biegunová,