Speciálně pedagogické centrum pro klienty s poruchami autistického spektra

Speciálně pedagogické centrum pro klienty s poruchami autistického spektra

Ostrava – Zábřeh, ul. Kpt. Vajdy 2656/1a ve spolupráci s:
• Občanským sdružením ADAM autistické děti a my o.s. Havířov
• Občanským sdružením Podané ruce o.s. Frýdek – Mistek
• Dětským domovem se školou, základní školou a školní jídelnou Horní Těrlicko, okr. Karviná
• Tátové nestandartních dětí – Facebook skupina
• FOR HELP s.r.o.

FOR HELP s.r.o. Vás srdečně zve na rodičovské setkání rodin dětí s poruchou autistického spektra.

Pro koho je setkání určeno: pro rodiče, sourozence, ale i pro prarodiče, tetičky, strýčky.

Cílem setkání: vzájemné sdílení zkušeností z výchovy dítěte s PAS. Připomeneme si, že je třeba pečovat nejen o sebe, ale i partnerku, sourozence. Tématem setkání jsou sourozenecké vztahy v rodinách dětí s PAS – praktický nácvik s videoukázkami.

Kdy: 14. prosince 2013 (sobota)

Kde: ul. Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava – Zábřeh, PSČ 700 30
Časový harmonogram pro rodiny:
• 09.30 – 09.50 Sraz a převzetí dětí asistenty
• 10.00 – 12.00 Společná debata, diskuse
• 12.00 – 12.30 Převzetí dětí od asistentů
• 12.00 – 13.00 Individuální konzultace
• 13.00 – 13.15 Ukončení, uzamknutí areálu.

Časový harmonogram pro děti (asistenty):
• 09.30 – 09.50 Převzetí dětí od rodičů
• 09.50 – 10.00 Příprava a odchod na venkovní aktivity
10.00 – 10.45 Venkovní aktivity v areálu školy
• 10.45 – 11.00 Přesun do prostor školy
• 11.00 – 13.00 Arterapie, muzikoterapie, pohybové aktivity – vnitřní prostory školy
• 12.00 – 13.00 Předávání dětí rodičům
• 13.00 – 13.15 Předání prostor, ukončení

Kolik to stojí: 0,- Kč (pro členy o.s. Adam)
Členský příspěvek o.s. Adam je ve výši 200,- Kč na rodinu/rok.

Kolik to stojí: 50,- Kč (pro nečleny o.s. Adam)

Další pokyny: Hlídání dětí je zajištěno. Ti z Vás, kteří vezmou dítě sebou, laskavě toto sdělte na kontaktní emailovou adresu.

Kontakt: adamsdruzeni@seznam.cz

Za všechny srdečně zve Mgr. Přemysl Mikoláš – psycholog SPC

4help-logo