SLOVENSKO – Liptovská Sielnica

SLOVENSKO – Liptovská Sielnica

Členové Občanského sdružení Adam, autistické děti a my byly díky FOR HELP s.r.o. a všech lidí, kteří byli ochotní podpořit o.s. Adam na prodlouženém víkendu na Slovensku v Liptovské Sielnici. Členy výpravy byli také Mgr. Přemysl Mikoláš, odborné asistentky a zástupce FOR HELP s.r.o. Ubytováni jsme byli v hotýlku Koliba Gréta. Hotýlek byl útulný a rodiny měly s dětmi dostatek prostoru i soukromí. Pobyt byl velmi vydařený. Rodiče i děti byli naprosto uvolnění a pobyt si užívali.

Na programu byly skupinové terapie pro rodiče, které úžasně vedl pan psycholog Mgr. Mikoláš, pobyt v Thermal parku Bešeňová a také spoustu jiné zábavy. Tento pobyt byl přínosem, jak pro rodiče, tak i pro jejich děti. Rodiče si měli možnost vyměnit své pocity, zkušenosti, názory, trápení i radosti a děti mají naopak možnost vytvářet si přátelství se svými vrstevníky. Byl úžasný pocit, vidět děti, jak se sešla skupinka na jednom pokoji a vyváděli spolu, v tuto chvíli bylo jedno, jestli je to zdravé dítě, nebo autista. Všichni táhli za jeden provaz 🙂 Paní asistentky, děti skvěle zvládly a byly opravdu velkým přínosem, jak pro děti, tak pro rodiče.

Vyslovujeme velký dík všem, kteří podpořili o.s. Adam zakoupením balíčku a všem dobrým lidem, kteří se snaží o.s. Adam pomáhat.

photo90