Rozvoj komunikačních dovedností v rodinách s dětmi s autismem

Rozvoj komunikačních dovedností v rodinách s dětmi s autismem

Letos jsme ve spolupráci s dramaterapeutkou a arteterapeutkou MgA. Kateřinou Fojtíkovou realizovali projekt zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností v rodinách s dětmi s autismem, podpořený programem podpory služeb pro rodiny Moravskoslezského kraje (Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách).

 

Do projektu se zapojilo šest rodin, každá z nich mohla využít 20 dramaterapeutických a arteterapeutických setkání podle svých potřeb. Některé rodiny využily terapie na podporu vztahu sourozenců, jiné se zaměřily na budování vztahu rodiče a dítěte, další stály o to, aby nejvíce péče směřovalo k dítěti s PAS nebo k jeho sourozenci bez zdravotního znevýhodnění, který však také čelí specifickým výzvám spojeným s dynamikou rodin zatížených náročnou péčí o dítě s PAS.

 

Značná část terapií se realizovala v rámci „terapeutického kempu“ pro děti, které v průběhu deseti dnů absolvovaly individuální dramaterapie a arteterapie i arteterapeutické skupiny. Skupinovou arteterapii i dramaterapii jsme zařadili do programu vzhledem k potřebě dětí setkávat se se svými vrstevníky, zvláště po tříměsíční izolaci v karanténě na jaře 2020. Při skupinových terapiích byli dětem velkou oporou osobní asistenti, kteří děti pravidelně provázejí i při hiporehabilitacích a tvořivých aktivitách na statku i na pobytech pro rodiny. Za podporu asistentů děkujeme Život dětem, o.p.s. Paralelně při arteterapiích a dramaterapiích probíhal další projekt s hiporehabilitačním programem a vzdělávacím zážitkovým programem o životě na statku, tak jak jej rodiny znají a děti milují. Byl to jedinečný a pestrý letní kemp, za který jsme všichni vděční – děkujeme dětem, rodičům, asistentům, dramaterapeutce, terapeutům hiporehabilitace, organizátorům ze spolku a správcům statku za báječné léto. Děkujeme také srdečně za podporu Moravskoslezskému kraji, který nám umožnil obohatit a  prohloubit naši práci s rodinami dětí s PAS.