Ozdravný pobyt v Beskydech 2016

Ozdravný pobyt v Beskydech 2016

 

Jednorožec

 

 

 

 

Terapeutický a ozdravný pobyt pro rodiny pečující o děti s poruchou autistického spektra Beskydy 2016, 28. 9. – 1. 10. 2016

Program pobytu:

dne 28. 9. 2016  – pobyt začíná obědem ve 12.00 hod.

14.00 – 15.00      seznámení rodin s pobytem a vzájemné představení rodin

15.30 – 17.30      hry a soutěže pro děti s podporou odborných asistentů

15.30 – 17.30    seminář pro rodiče s psychologem, konzultace problému při výchově dítěte s PAS

18.00 – 19.00   večeře

19.30 – 21.00   pokračování semináře pro rodiče, děti jsou v pěči odborných asistentů                                                                                                                                                                                                                          

dne 29.9. 2016

7.30 – 8.30         snídaně

9.00 – 11.30       vyjížďky na koních, rehabilitace v bazénu

12.00 – 14.00     oběd a odpočinek

14.30 – 17.30     hry a soutěže pro celé rodiny

18.00 – 19.00   večeře

19.30 – 21.00   arteterapie pro rodiče

dne 30.9. 2016

7.30 – 8.30         snídaně

9.00 – 11.30       vyjížďky na koních, rehabilitace v bazénu

12.00 – 14.00    oběd a odpočinek

14.30 – 17.30     hry a soutěže pro celé rodiny

18.00 – 19.00    večeře

19.30 – 21.30    společný táborák

dne 1.10.2016

7.30 – 8.30        snídaně

9.00 – 11.30      vyjížďky na koních, rehabilitace v bazénu

12.00 – 14.00   oběd a odpočinek

14.30 – 15.00    svačina

15.30 – 16.30    zhodnocení pobytu rodinami a ukončení pobytu

 

Jednorožec

 

 

 

 

TERAPEUTICKÝ a OZDRAVNÝ POBYT pro děti s poruchou autistického spektra /PAS/ s účastí rodiny  28. 9. – 1. 10. 2016 v Beskydech – III.ročník

Charakteristika pobytu: komplexní pobytový program zaměřený na aktuální potřeby rozvoje dětí s poruchou autistického spektra a obtíže provázející jejich rodiče a sourozence.

Program vedou odborníci za pomoci osobních asistentů.

Ubytování a stravování zajišťuje ubytovací zařízení, dopravu si každý zajišťuje individuálně na vlastní náklady.

Pro koho je určen: rodinám dětí s poruchou autistického spektra s bydlištěm v Moravskoslezském kraji.

Pobytu se účastní také sourozenci/sourozenci bez PAS, náklady na pobyt hradí rodiče dle platného ceníku ubytovacího zařízení/.

Rámcový program pobytu: dopolední blok je věnován rozvojovým aktivitám dětí s PAS, především nácvikům dovedností pracovního chování, sociálně komunikačních dovedností dle aktuální vývojové úrovně dítěte. Odpoledne jsou pro děti připraveny interaktivní hry a pro rodiče jsou připraveny rodičovské skupiny, na kterých mají možnost vyměnit si své zkušenosti či získat nové podněty. Každý rodič bude mít na závěr možnost individuálních konzultací s přítomnými odborníky. V době kdy se rodiče účastní vlastního programu bez dětí, je péče o děti zajištěna asistenty.

Informace a fotodokumentace z předchozích pobytů – viz www.forhelp.cz

 

 Zpracovala : Miroslava Biegunová