Ozdravný pobyt pro rodiny dětí s PAS-Mazlení s koníkem v Beskydech

Ozdravný pobyt pro rodiny dětí s PAS-Mazlení s koníkem v Beskydech

Máme za sebou třetí Ozdravný pobyt pro rodiny, pečující o dítě s poruchou autistického spektra – Mazlení s koníkem v Beskydech.
Letos jsme se, mimo programu pro děti, zaměřili také na odpočinek a relax rodičů, aby si odpočali od každodenních bojů s okolním světem.
Děti měly krásný a bohatý program, který byl připraven přímo pro jejich nejoblíbenější aktivity  – koně a bazén. Každé dítě mělo po celou dobu pobytu svého osobního asistenta a na konci pobytu, u táboráku, měly děti poprvé i muzicírování 🙂 pod vedením Radka Schwarze. Bubnovali jsme na bubínky, snažili se vyloudit zvuky na didgeridoo, byl to krásný večer. Nikdo z nás netušil, jak velký ohlas tenhle počin bude mít 🙂 . Vše máme zaznamenáno na fotkách a videích na facebooku a pár ukázkových fotek zde na webových stránkách.
Pro rodiče byl připraven program, kde jsme se snažili uvolnit jejich tělo, jak masážémi, wellnessem, tak i parní chýší vybudovanou v přírodě. Po uklidnění tělíčka jsme se snažili pootevřít jejich nitro s psycholožkou Petrou Sperlingovou a autoarteterapeutkou Gabkou Hanákovou. Vše bylo završeno kolektivními aktivitami, kde se rodiče krásně bavili a vyměňovali si názory ohledně péče dětí s PAS.

Měli jsme radost ze spokojenosti dětí i jejich rodičů a těší nás pozitivní ohlasy na celý pobyt.

Poděkování od maminky Julinky

Chtěla bych velmi poděkovat za Terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi, které trpí poruchou autistického spektra. Pobyt byl výborně připravený, rodiče si odpočinuli, načerpali novou sílu a i elán zvládat složité životní situace s dětmi, které nás velmi obohacují, ale také vyčerpávají… a i sourozenci dětí s PAS si zase užili krásnou horskou přírodu, jízdu na koních, přátelství, ale i služby, které areál nabízel – bazén, lanové centrum, lezeckou stěnu, večerní opékání buřtíků s muzikoterapií aj., ale hlavně výbornou péči asistentů, kteří se o ně s láskou starali. Za to jim také patří velký dík. My rodiče jsme se vzájemně poznali, řešili společné životní téma, v mnoha věcech si poradili, obohatili se navzájem a též lépe poznali a navázali třeba budoucí přátelství. Velké díky patří též paní psycholožce, terapeutce a ostatním, kteří tuto náročnou akci připravili s největší péčí. A největší dík patří paní Mirce Biegunové, která svým přístupem, srdíčkem a hlavně pocitem, že to dělá s láskou k nám, nás potěšila, že „na tu náročnou životní pouť“ nejsme sami a že na nás taky někdo myslí a jen neodsuzuje, že máme „nevychované“ děti. Má to smysl… Ještě jednou díky 🙂 .