Ozdravně relaxační pobyt ve Špindlerově mlýně

Ozdravně relaxační pobyt ve Špindlerově mlýně

Drazí přátelé For helpu, Nadace Z+M nám vyhověla a podpořila ozdravně relaxační pobyt ve Špindlerově mlýně v termínu od 27.8. do 3.9.2022 hotel Orea.

Tento pobyt je specifický a jiný, než jsme byli zvyklí. Pro tento pobyt jsme vybrali rodiny, které mají děti s poruchou autistického spektra a jinými přidruženými poruchami, které s námi dlouhodobě spolupracují a naši pomoc doopravdy potřebují.

Naše pomoc spočívá v poskytnutí asistentů, kteří jsou pro tyto děti nepostradatelní. Jestliže má někdo zájem se pobytu zúčastnit, může se k nám přidat. Přihlášení do 10.7. 2022 

Děkujeme Nadaci Z+M, že dali příležitost, aby si děti a jejich unavení rodiče užili čerstvého vzduchu a klidu hor.

Na tento pobyt hledáme zkušenou asistentku. Veškeré informace vám rádi předáme na mailu m.biegunova@forhelp1.cz