Kulatý stůl

Kulatý stůl

Pozvánka pro všechny, které zajímá, jak je přistupováno k lidem s PAS ve Španělsku a Irsku, co z jejich zkušeností by mohlo fungovat v podmínkách České republiky a mají to blízko do Ostravy.

3.9. 2014 od 8:30 do 14:00 se bude v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči z. s., Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Zábřeh konat Kulatý stůl v rámci projektu „Pojďme do toho společně II.“. Kulatý stůl bude zaměřený na představení výstupů projektu, seznámení s poznatky ze zahraničních stáží ve Španělsku a Irsku a na prezentaci příkladů dobré praxe z oblasti zaměstnávání, osobnostního rozvoje a sociálního začleňování osob s PAS. V průběhu setkání bude možné diskutovat s účastníky zahraničních stáží, dozvíte se rovněž informace k blížící se Čtvrté Mezinárodní konferenci zaměřené na téma „Možnosti a rizika, skrytý potenciál osob s PAS při uplatnění na trhu práce“.

Registrační formulář: http://formulare.vzdelavani-sro.eu/formular-21/

Na setkání s Vámi se jménem realizátora projektu těší,

Milena Němcová
Vzdělávání-s.r.o.
www.vzdelavani-sro.eu
+420 608 467 128
nemcova.milena@seznam.cz

kulatystul