Den AUTISMU

Den AUTISMU

Dnes je den AUTISMU.

Něco málo, bychom tady chtěli napsat. Bude to skoro rok, co jsme spojeni s o.s. Adam-autistické děti a my a děkujeme právě jim, že nám dovolili nakouknout do světa autistů.

Co jsme viděli?

Viděli jsme, jak jsou tyto děti vyjímečné. Mají svůj svět a z toho světa se nás snaží naučit a poukázat, že ten náš svět není zrovna dokonalý a jediný. Ukazují nám cestu, jak se k sobě chovat, že není nutné vyjadřovat pocity jen slovy, neodsuzovat a neposuzovat. Naučily nás nedávat plané sliby, hlídat si, co vlastně říkáme a jaká slova používáme, s jakým významem, jelikož tyto děti vědí, že slovo je mocná zbraň. Taky, že je třeba si všímat i jiných gest našeho těla. Navnímávat nálady druhých a respektovat je. Také nám autisté poukazují, jak je nedokonalé naše školství, přístup učitelů s tradiční výukou a řešení potřeb autisty. Učí nás být víc kreativní, umět řešit jednu situaci třemi způsoby (jiným pohledem na věc). Děti vůbec mají dar nás napravovat, abychom vše kolem sebe nebrali tak vážně!
Také jsme viděli rodiče, kteří neustále a neúnavně bojují za své děti. Potýkají se s neustálými překážkami, jak ze strany školství, úřadů i okolí.
A tak se hluboce skláníme před těmito dětmi i jejich milujícími rodinami. Vážení rodiče, máte doma poklady. Víme, že to nemáte lehké a jsme s Vámi a budeme se nadále snažit Vám pomáhat.

PS: Autista nikdy nelže…

Přejeme sluníčkový den,

Tým FOR HELP s.r.o.