Beseda RODIČE RODIČŮM

Beseda RODIČE RODIČŮM

Dne 28.1.2015 se konalo první setkání nazvané RODIČE RODIČŮM, pořádané společností For Help, určené rodinám autistických dětí. Sešlo se celkem 19 kusů lidstva /rodiče i pracovníci školských zařízení  a p. Michal Roškaňuk, coby hlavní host tohoto setkání. Po přivítání přítomných a krátkém představení organizátorů dostal slovo p.Roškaňuk – tématem bylo povídání ohledně dávek, termínů odvolání a odvolávání, popř. možného řešení. Dozvěděli jsme se opravdu nemálo zajímavého. V další části hovoru jsme se samozřejmě dostali k autismu – nastoupili rodiče a začala běžná diskuse o problémech každodenních i těch déle trvajících. Čas letěl a najednou bylo 19. hod. Rozloučili jsme se potleskem pro hosta s tím, že setkání se rozhodně vydařilo. Slyšeli jsme věci potřebné i poučné, kterých není v našem auti světě nikdy dost. Tématem příštího setkání bude činnost spec. pedagoga na ZŠ + asistentky pedagoga + rodiny, primárně pro rodiče budoucích prvňáčků, zájemců o možnou práci asistentky pro autistické děti, již pracujících asistentek nebo učitelek/učitelů 1. či 2. stupně ZŠ. Poznatky mám z vlastní praxe – absolvovali jsme se synem Tomášem celou ZŠ s jednou asistentkou. Bude přítomna, taktéž i speciální pedagožka ze ZŠ U LESA v Karviné. Jedná se mi o součinnost všech dospělých při přechodu dítěte z MŠ na ZŠ – často do jiné části města, jiné děti i jejich větší počet, jiná budova, jiná p. učitelka…. Některé děti zvládají změnu lépe, jiné hůř- náš případ, proto být připraven není na škodu. Samozřejmostí bude opět diskuse na závěr.

Těšíme se na Vás!!

For Help + Jiří Sekros

 

Odkaz na fotogalerii zde:

http://forhelp-autismus.cz/fotogalerie/beseda-rodice-rodicum-28-1-2015/