Adventor o.s.

Adventor o.s.

Společnost FOR HELP s.r.o. navázala spolupráci se sdružením Adventor o. s.. Věříme, že s finanční pomocí naší společnosti bude moci Adventor o. s. pomáhat autistům z celé České republiky, tak jak už to báječně dělá. Naše společnost si povšimla výjimečných projektů a přístupů k autismu, které Adventor o.s. vyvíjí a proto je nám ctí propagovat a financovat toto sdružení.

adventor

Záměrem Adventoru je vyvíjet všestrannou podpůrnou činnost v zájmu autistické komunity, především:

  • poskytování či zprostředkování terapeutické péče pro malé i velké autisty
  • poskytování či zprostředkování poradenské péče pro malé i velké autisty i pro pečovatele (rodiče, pedagogy, psychology)
  • ochrana práv autistů a pečovatelů, poradenství v životních situacích, kdy by mohla jejich práva být krácena, zejména pokud jde o právo na vzdělání, výchovu, pracovní a společenské uplatnění či obhajobu občanských a lidských práv
  • spolupráce na přípravě podkladů pro legislativní změny v sociálně zdravotnické péči
  • metodická podpora léčebných, vzdělávacích a výchovných procesů
  • poradenství a podpora při uplatnění autistů na trhu vzdělání a práce, vytváření prostoru pro pracovní uplatnění
  • poskytování či zprostředkování odlehčovacích a asistenčních služeb
  • poskytování informací o problematice, jak pro komunitu, tak pro ostatní, organizování osvětové činnosti, seminářů a kurzů
  • podpora komunitních a volnočasových aktivit (klubové prostory, setkávání, akce) pro autisty