Pobytová akce Mazlení s koníkem

Pobytová akce Mazlení s koníkem

Pobytová akce Mazlení s koníkem – 31.5. – 3.6. 2015,  Ostravice, Beskydy

Na Ostravici, v penzionu Sluníčko a Měsíček, se již podruhé na pozvání FOR HELP setkalo

12 rodin s autistickými dětmi a jejich sourozenci.

Program pobytu byl náročný a s odstupem několika dnů, kdy píšeme tyto řádky, můžeme říct, že i úspěšný.

Námi připravený program umožnil, aby nejen děti prožily zajímavé a nové věci, ale aby si i rodiče mohli odpočinout.

V době, kdy rodiče byli na přednáškách o vývoji dítěte s PAS a seznámili se s poznatky o výživě dětí s PAS nebo relaxovali na workshopu arteterapie, probíhal program pro děti. Program byl pestrý a zábavný a připraven tak, aby děti s PAS si odnesly mnoho nových poznatků, zážitků.

Tým odborných asistentek a lektorů vytvořil pro rodiny skvělou atmosféru, pohodu a klid.

Každé dítě mělo svého asistenta. Odbornost a kvalitu jejich práce supervizoval terapeut a hlavní asistent.

Nejdůležitější akce, zařazená do pobytu, bylo „Mazlení s koníkem“ a tato aktivita se opravdu mimořádně vydařila.

Farma Muchovice nám zapůjčila koníky a také je na vyjížďku s dětmi řádně odborně připravila.

Děti vyjely na koních, projížďka byla bezpečná, prošli jsme se krásným lesem kolem potoka a to vše absolvovaly děti s PAS pod dohledem a s pomocí odborných asistentů.

Překrásná beskydská příroda a atmosféra „ Mazlení s koníkem“ naladila všechny do konejšivé a klidné nálady.

Součástí programu bylo také hledání pokladu, hry s maskami, navštívili jsme a užili si bazénu, opékali jsme buřty, setkávali se a poznávali se.

Každá z aktivit se nesla v duchu přátelské a veselé soudržnosti, což je pro děti i jejich rodiny nesmírně důležité.

V letošním roce jsme požádali rodiče o zhodnocení pobytové  akce a jsme rádi, že jejich reakce byly velmi příznivé. Děkujeme rodičům za jejich odpovědi, jsou pro nás cenným vodítkem, jak akci udělat příště a ještě lépe.

Drazí sponzoři, drazí přátelé, díky Vám mohly děti i rodiny prožít tento nádherný pobyt. Změna prostředí, nová setkání, blízký vztah, který děti zažily s koníky, to vše umožnilo dětem naučit se nové dovednosti – vést koníka, držet uzdu, opékat buřty, hrát hry.

Jménem FOR HELP děkujeme také našim asistentům – Denise Pánkové, Veronice Biegunové, Viktorii Biegunové, Dominice Bálkové, Nikol Nabělkové, Lucii Lazarové, Markétě Vnenkové, Patricii Procházkové, Katce Pastošové, Aleně Federové, Lucii Slivkové, Markovi Sekrosovi, Filipovi Konečnému, Daniele Pijáčkové.

Týmu FOR HELP – Heleně Stolárikové, Radmile Kotterbové, Adélce Schofferové.

Občanskému sdružení Adventor – terapeutovi Michalovi Roškaňukovi a Olince Černohorské.

Lektorům – arteterapeutce Gabce Hanákové, výživové poradkyni Gabce Mikové, lektorce ABA Petře Doleželové, Světlance Marcelové za dýchací techniky, jogu a relaxaci a v neposlední řadě Zuzance Schmidové, skvělé masérce.